Ένα χωριό στη Σάμο εμπροσθοφυλακή της φωτογραφικής εκπαίδευσης

Στο χωριό Κοντακαίικα της Σάμου, τον Σεπτέμβριο του 2014, ξεκίνησε τη λειτουργία της η φωτογραφική ομάδα «Φωτόνησος», η οποία αποτελείται κυρίως από κατοίκους του χωριού, με την προσθήκη μερικών εκπαιδευτικών της περιοχής, φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κατοίκων της γειτονικής πόλης του Καρλοβασίου. Το έδαφος για τη δημιουργία της Φωτονήσου, όπως αποδείχθηκε εκ των…