Δημόσια προσβάσιμο το πλήρες αρχείο του Henry Fox Talbot

. O Βρετανός William Henry Fox Talbot (1800-1877) δε χρειάζεται συστάσεις, αφού είναι ο άνθρωπος που εφηύρε τη φωτογραφία, την ίδια περίοδο και παράλληλα με το Louis Daguerre. Η εφεύρεση του Talbot, επρόκειτο να είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόσφερε εικόνες -καλοτυπίες- οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα της τεχνικής αναπαραγωγής τους σε χαρτί. Πέρα από αυτό,…