Νίκος Ανδρικόπουλος, 1952-2010

Δάσκαλος για εκατοντάδες φωτογράφους που δραστηριοποιούνται σήμερα στον ελλαδικό χώρο, ο Νίκος Ανδρικόπουλος δίδαξε αδιαλείπτως αισθητική και τεχνική της φωτογραφίας για 20 και πλέον χρόνια μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το 2010. Διανοούμενος με χειμαρρώδη λόγο που με ευκολία ενέπλεκε την πολιτική με τις τέχνες και τη φιλοσοφία με τις επιστήμες, με έναν αναβλύζοντα αυτοσαρκασμό…