Ένας διάλογος μεταξύ W. Benjamin και V. Flusser (Α’ μέρος)

Το παρόν κείμενο αποτελεί εργασία που πραγματοποιήθηκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ψηφιακές Μορφές Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του μαθήματος Αισθητική των Μέσων-ΙΙ, με καθηγητή τον Διονύση Καββαθά, το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Δημοσιεύουμε το πρώτο από τα δύο μέρη. . Σε έργα του σχετικά με την φιλοσοφία της ιστορίας, ο Walter…