H φωτογραφική δουλειά “Perimeter” παρουσιάζει μια σειρά οχυρωματικών έργων τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια της Αττικής και στην Κόρινθο από τις δυνάμεις του Άξονα την περίοδο της Κατοχής. Οχυρά καταφύγια (bunkers), παρατηρητήρια, πολυβολεία, πυροβολεία και βάσεις κανονιών τοποθετήθηκαν στις νότιες και ανατολικές ακτές της Αττικής με σκοπό να εμποδίσουν και να απωθήσουν πιθανές αποβάσεις και επιβιβάσεις, καθώς και σε άλλα στρατηγικά σημεία και διαβάσεις, όπως τα σιδηροδρομικά δίκτυα και ο Ισθμός της Κορίνθου.

Στο βιβλίο Bunker Archaeology, ο Paul Virilio γράφει πως η σχέση ενός bunker με το τοπίο δεν είναι μόνο αυτή του αντικειμένου-προσκηνίου (foreground) με το φόντο (background), αλλά και αυτή του φόντου με το προσκήνιο. Η χρήση των κατασκευών αυτών κάποτε στηριζόταν στην αορατότητά τους, στην δυνατότητά τους να εναρμονίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο τον οποίο επιτηρούσαν. Σήμερα, είναι σαν να αποκτούν αυτή την ιδιότητα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, μέσω της μη-χρήσης τους.

Αυτή η παραμελημένη και κρυμμένη αρχιτεκτονική εισβολής και ελέγχου μπορεί σήμερα να ερμηνευτεί ως τεκμήριο και ως μνημείο, υποδηλώνοντας τους τρόπους με τους οποίους οι διεθνείς οικονομικές δυνάμεις καθορίζουν και σήμερα το ελληνικό τοπίο, ενώ η σχετική τους θέση στις θαλάσσιες ακτές φέρνει κατά νου τις τρέχουσες συρράξεις και τις μαζικές μετακινήσεις που λαμβάνουν μέρος στην έκταση της Μεσογείου.

.

Ο Γιάννης Χατζηασλάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στις ΗΠΑ και την Αγγλία, επέστρεψε στην Ελλάδα το 2003, ακολουθώντας την προσωπική του φωτογραφική  πρακτική, καθώς και φωτογραφίζοντας επαγγελματικά με αναθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην προσωπική του δουλειά αχολείται κατά κύριο λόγο με την τοπογραφία και την αρχιτεκτονική, καταγράφωντας την διαιώνιση της ιστορικής μνήμης, τις παρούσες συνθήκες και τα εικαζόμενα μέλλοντα κατοικημένων περιβαλλόντων, καθώς και την σημασία τους για εκείνους που ζουν, δημιουργούν, αλληλεπιδρούν και εξελίσσονται μέσα σε αυτά. Με ερωτήματα που αφορούν στην ερμηνεία του πραγματικού και του αντιληπτού, καταγράφει την εξέλιξη και το μεταβαλλόμενο κοινωνικό και αστικό τοπίο στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες τοποθεσίες στην Αφρική και την Μέση Ανατολή.

Η δουλειά του έχει εκτεθεί στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, στο Μπαχρέϊν, στην Ιταλία, στην Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ελβετία και στην Κίνα.

Εχει κληθεί σε artist residencies στην Αίγυπτο, το Μπαχρέϊν και την Ισλανδία, όπου επίσης οργάνωσε  φωτογραφικά εργαστήρια με τις τοπικές κοινότητες.

Είναι μέλος της κολλεκτίβας Depression Era.

Εκπροσωπείται από τις Kalfayan Galleries, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

.


.

This group of photographs shows a series of fortifications built by the Axis powers on the periphery of Attica and in Corinth, during the occupation of Greece in WW II. Pillboxes, bunkers and cannon bases were built on the south and east coasts of Attica in order to repel boardings and landings, as well as in other strategic transit points such as the railroad network and the Corinth canal.

In ‘Bunker Archaeology’, Paul Virilio suggests that the bunker’s relationship with its environment is not only of the foreground to the background, but also that of the background to the foreground. These structures’ function once relied on their invisibility, their ability to harmonize with the landscape they surveilled. Today they seem to possess this very quality to an even greater extent, in their non-function.

This discarded and hidden architecture of past invasion and control can be interpreted as document and monument, indexing the ways foreign economic forces presently shape the Greek landscape, while its relative position to the sea brings to mind the current conflicts and mass displacements taking place across the Mediterranean.

.

Yiannis Hadjiaslanis was born in Athens in 1974. Upon completing his studies in the US and the UK he has been based in Athens since 2003, pursuing his own photographic practice as well as working on commercial commissions and editorial publications.

His personal work revolves around landscapes, topography and architecture, documenting the perpetuations of historical memory, present conditions, and speculated futures of lived environments, and their significance for those who live, create, interact and evolve with them. Engaging with questions surrounding the interpretation of the real and the perceived, he has been subtly recording the evolution of changing social and urban spaces and landscapes in Greece, as well as in various locations in Africa and the Middle East.

His work has been exhibited in Greece, Egypt, Bahrain, Italy, France, the UK, Switzerland and in China.

He has completed artist residencies in Egypt, Bahrain and Iceland, during which he also conducted photography workshops engaging with the local communities.

He is a member of the ‘Depression Era’ collective.

Hadjiaslanis is represented by Kalfayan Galleries, Athens-Thessaloniki.

.