Το σεμινάριο αυτό διαρθρώνεται σε δύο (ακαδημαϊκά) εξάμηνα, σε πεντάωρη εβδομαδιαία βάση (δύο ώρες θεωρία και τρεις ώρες πρακτική) και έχει διάρκεια 14 εβδομάδων ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου προϋποθέτει την ολοκλήρωση του πρώτου. Κατ΄εξαίρεση και με κριτήρια που διευκρινίζονται στη συνέχεια μπορεί κανείς να παραλείψει την παρακολούθηση του πρώτου εξαμήνου. Για το κάθε εξάμηνο χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στόχος του σεμιναρίου η καλλιέργεια κριτικού βλέμματος και η ενθάρρυνση του πειραματισμού πάνω στις δυνατότητες της φωτογραφικής γλώσσας. Οι συνδιδασκαλίες,  η εμπλοκή περισσοτέρων του ενός διδασκόντων στη διδασκαλία ενός μαθήματος καθώς και οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανήκουν στον πυρήνα της φιλοσοφίας  των σεμιναρίων μας καθώς έτσι ενισχύεται η πλουραλιστική αντιμετώπιση της δουλειάς των συμμετεχόντων προς σημαντικό όφελός τους.

Τα μαθήματα στο σεμινάριο αυτό βασίζονται στη σύζευξη θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής τριβής. Το θεωρητικό μέρος υποστηρίζεται από προβολή και σχολιασμό εικόνων που ξεκινούν από τον 19ο αιώνα, τις πρώτες φωτογραφικές εικόνες και τις χρήσεις τους και φτάνουν μέχρι και σύγχρονες καλλιτεχνικές χρήσεις του μέσου. Ταυτόχρονα επιχειρείται η ένταξη της φωτογραφίας κάθε περιόδου στο ευρύτερο ιστορικό και τεχνοϊστορικό πλαίσιο. Το πρακτικό μέρος βασίζεται στην ανάθεση φωτογραφικών – δημιουργικών εργασιών που κατόπιν γίνονται αντικείμενο συζήτησης και αξιολόγησης μεταξύ διδασκόντων και σπουδαστών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Ο πρώτος κύκλος (πρώτο εξάμηνο: Οκτώβριος-Ιανουάριος) αποσκοπεί στην εξοικείωση με την τεχνική και τεχνολογία του μέσου, καθώς και με την ιστορία και την αισθητική του. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα στοιχεία για τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής και της επεξεργασίας της εικόνας. Μέσω ανάθεσης δημιουργικών ασκήσεων και διερευνώντας θεματικές που τους ενδιαφέρουν θα εξοικειωθούν στην πράξη με τις τεχνικές παραμέτρους της λήψης (τύποι μηχανών, είδη φακών, παράμετροι εκφώτισης, φωτισμός με studio flash) σε διαφορετικές φωτιστικές συνθήκες σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο καθώς και σε ελεγχόμενες συνθήκες σε στούντιο.  Ως προς το θεωρητικό μέρος θα εξεταστούν οι τεχνολογικές εξελίξεις του φωτογραφικού μέσου από τον 19ο αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, καθώς και οι χρήσεις του κατά την ίδια περίοδο στην επιστήμη και την τέχνη. Ειδικά οι καλλιτεχνικές εξελίξεις στην ιστορία του μέσου θα ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της ιστορίας των εικαστικών τεχνών.

Απευθύνεται: Για τον πρώτο κύκλο αρκεί η διάθεση για πειραματισμό και γνώση. Η οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή επαρκεί.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Ο δεύτερος κύκλος (δεύτερο εξάμηνο: Φεβρουάριος-Μάιος) που χρησιμοποιεί ως βάση το γνωστικό υπόβαθρο του πρώτου κύκλου στέκεται περισσότερο στην εξειδίκευση της τεχνικής γνώσης και στη βαθύτερη θεωρητική πλαισίωση της φωτογραφίας ως σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής καθώς και στην υποστήριξη στρατηγικών επικοινωνίας και προώθησης του καλλιτεχνικού έργου. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν εντατικά, θα αναπτύξουν τα δικά τους φωτογραφικά εγχειρήματα και θα έρθουν σε επαφή με τις πρακτικές της πολύπλοκης και πολυσήμαντης διαδικασίας επιλογής και διαδοχής των εικόνων (editing and sequencing) για τη νοηματοδότηση του έργου τους.

Τελικός στόχος η συγκρότηση ενός φακέλλου φωτογραφιών (portfolio) που θα διέπεται από συνοχή και θα αντανακλά τα ενδιαφέροντα και το δικό τους φωτογραφικό βλέμμα.

Ως προς το θεωρητικό μέρος η εξέταση θα σταθεί περισσότερο στο πώς τα διάφορα είδη της φωτογραφίας με καλλιτεχνικές φιλοδοξίες επεξεργάζονται έννοιες της σύγχρονης θεωρίας που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα και τις επιτελέσεις της, τη μνήμη, την αναπαράσταση, την τεκμηρίωση.

Aπευθύνεται: Για την παρακολούθηση του δευτέρου κύκλου απαιτείται εξοικείωση με το μέσο και την ιστορία/θεωρία των εικαστικών τεχνών και της φωτογραφίας.

 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Κώστας Ιωαννίδης (Ιστορία – Θεωρία Φωτογραφίας), Ελένη Μουζακίτη (Ιστορία – Θεωρία Φωτογραφίας, Παρακολούθηση εξέλιξης πορτφόλιο), Λάμπρος Παπανικολάτος (Παρακολούθηση εξέλιξης πορτφόλιο, Τεχνική Φωτογραφίας, Στρατηγικές επικοινωνίας φωτογραφικού έργου), Αλέξανδρος Βούτσας (Τεχνική Φωτογραφίας, Studio), Νίκος Βασιλάκης (εξειδικευμένες εφαρμογές Photoshop ).

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Για τον πρώτο κύκλο αρκεί η διάθεση. Η οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή επαρκεί. Για την απευθείας παρακολούθηση του δευτέρου κύκλου (δηλ. χωρίς παρακολούθηση του πρώτου) απαιτείται εξοικείωση με το μέσο και την ιστορία/θεωρία της τέχνης. Αυτά τεκμηριώνονται με βάση την κατάθεση δείγματος δουλειάς και κειμένου δήλωσης προθέσεων – προσδοκιών και προηγούμενης εμπειρίας (βλ. παρακάτω: «Επιλογή»).

ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι ενδιαφερόμενοι για τον πρώτο κύκλο μαζί με την αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά σύντομο κείμενο δήλωσης προθέσεων – προσδοκιών ή και προηγούμενης εμπειρίας εάν υπάρχει (έως 250 λέξεις). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η εγγραφή θα θεωρείται ολοκληρωμένη όταν καταβληθεί ολόκληρο το ποσόν εντός μίας εβδομάδας από τη σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι για τον δεύτερο κύκλο μαζί με την αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα υποβάλλεται στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς (Σεπτέμβριος) θα πρέπει να καταθέτουν δείγμα δουλειάς σε ψηφιακή μορφή και σύντομο κείμενο προθέσεων – προσδοκιών και προηγούμενης εμπειρίας (έως 300 λέξεις). Θα ακολουθεί συνέντευξη και σε περίπτωση επιλογής η εγγραφή θα θεωρείται ολοκληρωμένη όταν θα έχει καταβληθεί ολόκληρο το ποσόν σε προκαθορισμένη ημερομηνία λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου κύκλου. Σε περίπτωση που οι θέσεις για τον δεύτερο κύκλο δεν καλυφθούν ήδη από την πρώτη αυτή επιλογή (Σεπτέμβριος) η ίδια διαδικασία θα επαναλαμβάνεται πριν την αρχή του δευτέρου κύκλου (Φεβρουάριος).

Σε κάθε κύκλο οι θέσεις είναι περιορισμένες.

.

Info:

Περίοδος υποβολής αιτήσεων για το β΄εξάμηνο: 1 έως 23 Δεκεμβρίου.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της επιλογής: Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Σύνολο ωρών ανά εξάμηνο: 94

28  ώρες Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας και των Εικαστικών Τεχνών.

66  ώρες Τεχνική-Πρακτική και παρακολούθηση των εργασιών (portfolio) των συμμετεχόντων (εδώ περιλαμβάνονται και τα δύο εντατικά θεματικά Σαββατοκύριακα των 12 ωρών έκαστο).

Οκτώβριος – Ιούνιος 2016 /2017. Η συγκεκριμένη περίοδος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα των δεκατεσσάρων εβδομάδων έκαστο (Οκτώβριος-Ιανουάριος / Φεβρουάριος- Μάιος). Στην περίπτωση αρχαρίων η παρακολούθηση του πρώτου σεμιναριακού κύκλου (Οκτώβριος-Ιανουάριος) προαπαιτείται για την εγγραφή στον δεύτερο κύκλο (Φεβρουάριος-Μάιος).

Έναρξη πρώτου κύκλου: Τετάρτη 12 Οκτωβρίου

Έναρξη δεύτερου κύκλου: Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου (πρώτο τμήμα), Τρίτη 14 Φεβρουαρίου (δεύτερο τμήμα)

Ώρα διεξαγωγής: 17.45 – 10.30

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πειραιώς 256

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης με το τέλος κάθε κύκλου σπουδών

Το κόστος συμμετοχής για κάθε εξάμηνο ανέρχεται στα 560€. 

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

*Κεντρική φωτογραφία: Αντιγόνη Μεταξάκη

.