Η φωτογραφία Dust Breeding (Καλλιέργεια Σκόνης) του Man Ray (1920) κατέγραψε σε χρόνο έκθεσης δύο ωρών τη σκόνη που είχε συσσωρευτεί σε διάρκεια ενός έτους πάνω στον εν εξελίξει πίνακα-γλυπτό The Large Glass (Mεγάλο Γυαλί) του Marcel Duchamp. Οι δύο καλλιτέχνες συνυπέγραψαν ένα αυτόνομο έργο τέχνης που ταυτόχρονα αποτελεί ντοκουμέντο της διαδικασίας της δημιουργίας ενός υβριδικού καλλιτεχνικού έργου. Ως υλικό ίχνος του χρόνου, η σκόνη ενός έτους που “καλλιεργήθηκε” στο στούντιο του Duchamp εντάχθηκε στο περιεχόμενο των δύο έργων και τα συνέδεσε σ’ έναν άρρηκτο διάλογο.

Από το μικροτοπίο της αυτόνομης εικόνας στο μακροτοπίο του ολοκληρωμένου φωτογραφικού έργου, το εργαστήριο Dust Breeding εστιάζει στη διαδικασία της αργής καλλιέργειας των στοιχειωδών σωματιδίων ενός φωτογραφικού πρότζεκτ, τόσο ως προς την εσωτερική του μορφοποίηση όσο και στη δυναμική του σχέση με το ευρύτερο πολιτισμικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Μέσα από την παρουσίαση, πλαισίωση και κριτική ανάλυση σημαντικών παραδειγμάτων θα επιχειρηθεί η ανάδειξη της ευρύτητας του φωτογραφικού μέσου και η εξαγωγή μίας σειράς θεωρητικών και αισθητικών εργαλείων για την εξέλιξη των πρότζεκτ των συμμετεχόντων. Η επιλογή του περιεχομένου (editing) και η αισθητική-νοηματική του οργάνωση (sequencing), οι διαφορετικοί τύποι αφήγησης, η σχέση εικόνας και λόγου, οι χειρονομίες της οικειοποίησης και της επαναπλαισίωσης, η επιλεκτική ενσωμάτωση οπτικών κωδίκων από την εφαρμοσμένη ή την αρχειακή φωτογραφία καθώς και ο διάλογος με άλλες μορφές τέχνης θα ορίσουν το κοινό πεδίο των αναζητήσεων και πρακτικών εφαρμογών εντός του εργαστηρίου.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε φωτογράφους που βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σχεδιασμού ή ανάπτυξης ενός πρότζεκτ, με στόχο την εξέλιξη ή ολοκλήρωσή του με την καθοδήγηση των δύο εισηγητών και την ενεργή συμμετοχή ολόκληρης της ομάδας.

Διδάσκοντες: Γιώργος Καραηλίας, Γιώργος Πρίνος

.

Info:

Μάρτιος – Ιούνιος 2017

Σύνολο συναντήσεων: 10

Σύνολο ωρών εργαστηρίου: 40

Προβλέπεται 1 συνάντηση ανά εβδομάδα διάρκειας 4 διδακτικών ωρών

Χώρος διεξαγωγής: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Πειραιώς 256

Έναρξη: Δευτέρα 13 Μαρτίου

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Δευτέρα 18.00 – 22.00

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά στην παρακάτω αίτηση σύντομο κείμενο δήλωσης προθέσεων – προσδοκιών (έως 250 λέξεις), καθώς και έναν φάκελο (σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar) που θα περιέχει ένα δείγμα 15 – 25 φωτογραφιών, το προτεινόμενο πρότζεκτ ή ιδέα κι ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Αριθμός συμμετεχόντων: 12

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 5 Φεβρουαρίου –  2 Μαρτίου

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης με το τέλος του εργαστηρίου

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 420€.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

.